• до 13:30 – Прием на децата и слободни активности
 • 13:30 – Реализација на факултативни програми (програми по избор на родителите, децата, пример: јазик,
  балет)
 • 14:00 – Тоалет и подготовки за ручек
 • 14:30 – Ручек
 • 15:30 – Реализација на дневното планирање
 • 16:00 – Ужинка
 • 16:15 – Пасивен одмор – спиење
 • 18:45 – Подготовка за вечера и вечера
 • 21:00 – Слободни игри и престој на свеж воздух
 • 21:30 – Средување на центрите за учење
 • до 22:00 – Заминување на децата