• до 13:30 – Прием на децата и слободни активности
  • 14:00 – Тоалет и подготовки за ручек
  • 14:30 – Ручек
  • 15:30 – Реализација на дневното планирање
  • 16:00 – Ужинка
  • 18:00 – Пасивен одмор – спиење
  • 18:30 – Подготовка за вечера и вечера
  • 19:30 – Слободни игри и престој на свеж воздух
  • 21:00 – Слободни активности
  • 21:30 – Средување на центрите за учење
  • до 22:00 – Заминување на децата