• до 8:15 – Прием на децата и слободни активности
 • 8:15 – Подготовка за појадок и појадок
 • 9:00 – Реализација на дневното планирање
 • 10:00 – Ужинка
 • 10:30 – Слободни игри и престој на свеж воздух
 • 11:30 – Тоалет, подготовки за ручек
 • 12:00 – Ручек
 • 12:45 – Пасивен одмор – спиење
 • 14:45 – Ужинка
 • 15:10 – Реализација на дневното планирање
 • 15:20 – Слободни игри
 • до 18:00 – Заминување на децата