Престој на деца во градинка само со појадок е вид на услуга во временски период до 11:00 часот во тек на денот. Опфаќа појадок, ужина и воспитно-образовни активности.

Цена на чинење е 599.00 денари.