Децата од објект „Синоличка“ по повод месец на книгата ја посетија библиотеката „Тане Георгиевски“