Татијана Стојмановска

Работно место: Неговател
Објект: Пчелка