Соња Цветковска

Работно место: Садомијачка – сервирка
Објект: Кокиче