За Нашето Куманово со љубов, од децата и учителките од објектот ,,КОКИЧЕ’’ (возраст на деца од 3-6год.)

Среќен празник граду мој!!!

Во тебе ќе раснеме и вечно ќе те сакаме.