Дејан Вељановски

Работно место: Хаусмајстор
Објект: Кокиче