Во објект „Детелинка“ се оддржа семејно креативна работилница со наслов „Принцезата Есен“. Родителите заедно со своите деца изработија кукли, составија текст, уредија параван и на крајот ја презентираа куклената претстава за своите деца.