Të nderuar,

Për IPKKF “Angel Shajçe” – Kumanovë do të jetë nder dhe kënaqësi e veçantë që me pjesëmarrjen e juaj në datë 11.05.2018 (e premte) me fillim në ora 12:00 në Sallën sportive – Kumanovë, ta zbukuroni festën tonë gjashtë dekadëshe, ku ne duke punuar dhe krijuar vepra për kopshtin tonë, ku gjenerata të ndryshme shoqërohen, argëtohen por dhe në të njëjtën kohë ata përmes lojës mësojnë dhe ato rriten.

Ju ftojmë që të merrni pjesë në programin tonë jubilar ku do të marrin pjesë 450 fëmijë mesazhi i tyre do të jetë fëmijëria, kujdesi, dashuria dhe loja janë të lidhura ngusht njëra me tjetrën.

Ju mirëpresim me dashuri,

Drejtoresha
Marina Aleksovska