Децата од ЈОУДГ „Ангел Шајче“ со големо задоволство ја проследија едукативната претставата „Хокус покус, рециклирањето е во фокус“ во изведба на илузионистот Кристиан Шопов.