Лево, десно погледни, на црвено застани.

Животот ни е еден, да се грижи секој еден, за сообраќај безбеден.