По повод одбележување на месецот на книгата (15.10 – 15.11.2018год.) децата од сите објекти остварија средби со ученици – членови на литературни секции при најблиските основни училишта кои им прочитаа свои творби.