Одбележување на Светски ден на штедење, во соработка со ХАЛК банка и децата од голема група во објект „Синоличка“