Со актуелизација на импровизација и замислена игра, преку решавање на проблеми со игра на улоги децата учат креативно да одговараат на предизвиците на овој свет. Создаваат силни пријателства, заедно се смеат, учат, работат и растат.
Се охрабруваат да изразуваат широк дијапазон на емоции, да ја збогатат својата емоционална интелегенција и да развијат емпатија кон другите.