Бразди, бразди, песни пее,
доцна во есен сонцето сѐ помалку грее.
Луѓето работат на нива, се подготвуваат за ладна зима.
И ние ја подготвивме нашата зеленчукова градина за зима.