Сонце, вода и воздух во Април има, здрав зеленчук расте по долгата зима.