По повод Месец на книгата децата од големите групи од објектот Кокиче го посетија детскиот оддел на ЈОУ – Библиотека „Тане Георгиевски“ каде што научија како работи библиотеката, како да станат нејзини членови и да изнајмат книга.