На ден 16.05.2018 год. (среда), во просториите на поранешен Дом на пионери, свечено ќе биде отворен новиот објект Детелинка.

Објектот располага со капацитет за згрижување на 62 деца кои ќе бидат опфатени во 3 воспитни групи од кои една јаслена и две градински групи.