На врата ни тропна месецот снежник, тој мил дарежник, па затоа и ние најмалите рачиња, во духот на празниците си подготвивме по еден дар за сите, да ни минат весело и среќно дните!!
Децата ја прават магијата во градинката!