Во пресрет на Новата година децата од од објектот “Синоличка” заедно со своите родители, во домашни услови, изработија подароци за своите другарчиња кои ги разменија меѓу себе на лотарија која ја организираа со нивните учителки. Се прилагодуваме и на празниците им се радуваме.