Новата година што иде, весела нека ни биде- следење на снимен новогодишен концерт.