Нова Нова година, наскоро ни иде,

покрај тебе елкичке весело ќе биде.

Си китиме, си редиме, убаво да биде,

затоа што Дедо Мраз ни иде.