Разгледување и раскажување на мојата омилена сликовница.

Слика по слика ја составивме нашата прва сликовница „Црвенкапа патува“