Одбележување на 1ви Април- Денот на шегата во објект „Изворче“