Лето е драг гостин,

додека трае – секој од нас кај и да е !

Да биде весел, да игра, да се смее,

како летното сонце, нас што не грее !