За птиците во зима храна ни за лек.
Сите дечиња со умни глави направете им ајде куќички од дрво. Наполнете ги добро со храна до врвот. И со најлон врвци во дланките, прицврстете ги добро за гранките. Оставете ги отворени да стојат, гладните птици со поглед да ги бројат.
За нив се тие птичји ресторани во кои се гостат со највкусни храни.