ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПОЧИТУВАНИ РОДИТЕЛИ,

Јавната општинска установа за деца – Детска градинка „Ангел Шајче“ – Куманово, Ве известува дека, доколку има доволен број на пријавени деца, од 01.10.2021 год. ќе започне со работа Центарот за ран детски развој „Сонце“ во рамки на О.О.У. „Христијан Карпош“, подрачно училиште во населба Иго Тричковиќ.
Сите заинтересирани може да ги добијат потребните информации во Управата на ул. „Моша Пијаде“ бр.117, Куманово или на тел. 031/415-810.