Зимата е едно убаво и интересно годишно време. Навидум сѐ е мирно, а сепак е раздвижено, исто како и дечињата од објектот Развигорче кои секојдневно ги отсликуваа карактеристиките на годишното време низ своите изработки.