На 03.12.2019 год. во објект „Славејче“ се одржа семејно креативна работилница со наслов „Да ги вкусиме плодовите на есента“ на која родителите со своите деца подготвија различни видови на овошни салати.