Раса, боја, пол, религијаживотот-сликар различно не бои, наспроти се секое дете треба да се цени, децата ништо не смее да ги двои.

Детската насмевка е бесценета, сите деца иста желба имаат, да се здрави и среќни, да другаруваат, на животот да му се радуваат.

Децата од објект „Славејче“ ја одбележаа Детска недела преку низа интересни активности.