Учиме за специјални возила преку интерактивни активности. Најдобри и најтрајни знаења децата на оваа возраст ги добиваат преку директна интеракција.
Огромна благодарност до родителите на нашите другарчиња кои ни овозможија организирање на овие настани.