Одбележување на Денот на планетата Земја во објект „Синоличка“