Децата од средна група од објект „Детелинка“ го одбележаа Денот на планетата Земја преку слушање на песничка Планета Земја, говорна игра Планетата Земја има… , запознавање со планетата Земја преку разгледување на глобус, ликовна игра – карта на планетата Земја.