На 26.09.2019год. на Градскиот плоштад беа отворени Денови на медот во организација на Здружение на пчелари „ПЧЕЛА“ – Куманово, на кои традиционално земаа учество и децата од нашата установа. Оваа година манифестацијата ја збогатија со игра и песна децата од објект „Славејче“.