На 11ти Октомври, на градскиот плоштад, дечињата од голема А група од објектот Кокиче со подвижна игра „Пчела и цвет“ ја отворија манифестацијата „Денови на медот 2018“ во организација на Здружение на пчелари „Пчела“ Куманово.