Геометриски форми и облици во секојдневна примена во ликовните творби.