Утринско истегнување преку раскажување на приказната „Бранот Бранко“. Активноста е реализирана како дел од проектот „Културен дијалог и социјална кохезија“.