На 19.11.2019 год. во објект „Кокиче“ се одржа семејно креативна работилница со наслов „Есенска игра со природен материјал“ на која родителите со своите деца подготвија различни видови изработки од природен материјал.