Семејството да си го сакаме и чуваме,

и семејните вредности да ги негуваме.