Të nderuar,

Për  neve IKPF  „Аngell Shajçe“ – Кumanovë, është një nder  dhe një kënaqësi e madhe  nëse me praninë tuaj do të pasuroni festën me rastin e jubileut “500 VJET EKZISTENCË TË QYTETIT TON –  KUMANOVË“, ku fëmijët do të luajnë në moton :  „ERA E PAFUNDËSISË “.

Ne Ju ftojmë të ndiqni programin ton jubilar duke përfshirë 400 fëmijë të cilët do të dërgojnë mesazhin se fëmijëria, kujdesi, dashuria dhe loja janë të lidhura në mënyrë të pafundme me njëra tjetrën.

Pas përfundimit të programit festiv, ju ftojmë në një koktej modest në objektin “ERA” pranë Pallatit të Sportit.

Ju mirëpresim!

Drejtor,

Маrina Aleksovska