Првите години од животот на децата се еден од најважните периоди кога се создава основа за нивниот психо-физички и интелектуално-емоционален развој. Редовната физичка активност развива позитивни чувства кај децата и креира позитивен став кон животот.

Со практикување на вежбите децата учат и совладуваат дел од стратегиите и методите за социоемоционално учење од програмата „Основи на социјална кохезија и културен дијалог“. Поточно се насочуваат во спроведување на вежбите за правилен начин на дишење и совладување на постапката за смирување и енергичност во телото. Како и зголемување на капацитет на помнењето и одржување на концентрацијата.

Затоа за секој од Вас читатели пораки Ви посочуваме:
„Вежби бежбај сега, зравјето да не ти бега“
„За правилен сон биди во бон – тон“
„За да избегнеш стрес, вежбај во позитивен контекст“.