На 18.12.2018 година во објектот Кокиче, се оддржа хуманитарно – едукативна и продажна изложба „Новогодишен базар“ на која беа изложени разновидни новогодишни украси изработени од страна на децата, нивните родители и вработените.
Целта на овој базар беше собирање на парични средства за деца од ранливи категории.