Одбележување на празникот 11ти Октомври -“Ден на народното востание на македонскиот народ”

Честит празник татковино мила

Ние веќе знаеме иако сме мали, дека некој слобода и мир нам ни дарил.