11 Октомври вечно ќе се слави, зошто и слободата на тој ден се јави. Како златно сонце што не грее в сјај, слободата блесна во секој наш крај.