Денот на градот да го прославиме, цртежи наши да му подариме.