Црвенкапа и Волчко необична приказна направија, па гавранот Гавро и Кума Лиска во приказната им се вклучија и чудно пријателство меѓу нив склучија.