Во градинка со другарчињата се дружиме, се забавуваме, но учиме и како здравјето да го чуваме. 
Здрави заби за да имам треба секојдневно здрава храна да примам.
Редовно со четкичка за заби да ги тријам бели бисери ќе бројам! 
Децата ја прават магијата во градинката!