Во градинка се дружиме, се сакаме и почитуваме,

но и за хигиената сметка водиме.